Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

EMPUS AS er tiltaksarrangør for Nav Holmestrand og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne. Bedriften har avdeling for tilrettelagt arbeid lokalisert i Holmestrand.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan EMPUS AS være arbeidsplassen for deg. Tiltaket er for personer som har innvilget minimum 50% uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Innsøkingen skjer via NAV Holmestrand.

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.  Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du mottar bonuslønn pr oppmøtte time. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser om du ikke overstiger 1G.

Målgruppe for tilrettelagt arbeid (VTA):

Personer som av ulike årsaker har en uføretrygd, men som har lyst til å arbeide og ønsker å være i en tilpasset og tilrettelagt jobb.

Hos oss kan du få:

 • Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver
 • Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer
 • Oppfølging og veiledning
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester
 • Mulighet for personlig vekst og utvikling - både arbeidsmessig og sosialt.
 • Mulighet for hospitering hos en av våre mange samarbeidspartnere i det ordinære næringslivet. For noen kan dette bli første steget på veien til en fast ansettelse i det ordinære arbeidslivet, der EMPUS følger opp og kvalitetssikrer prosessen.

Hva vi forventer av deg:

 • Du må ha lyst til å være i arbeid
 • Du kommer på jobb når du skal
 • Følge og innrette deg etter arbeidsreglementet som gjelder i bedriften
 • Du må kunne arbeide minimum 50% stilling
 • Du er med å bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel

Hva skjer når du mottar en VTA-plass hos oss:

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Det settes også opp kvalifiseringsplan med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.

Rettigheter og plikter:

Som deltaker i Varig tilrettelagt arbeid er du (etter prøvetiden) ansatt i EMPUS A/S. Det utvikles en individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. 

Du har et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold. Som ansatt har også du en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser.

Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Bare sammen kan vi nå vår visjon.

Har du spørsmål eller ønsker å gi oss en tilbakemelding?

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan rettes  direkte til avdelingsleder for VTA, Tom Erik Horn. 

Kontaktinfo til avdelingsleder VTA:
Tom Erik Horn tlf: 948 64 430

Ønsker du å sende oss en anonym tilbakemelding eller klage på noe ved tiltaket, kan du sende inn skjemaet under.