Lærekandidat 

EMPUS AS tilbyr tilpasset opplæring i vår bedrift. Dette betyr at skoleelever på videregående skole med omfattende behov for individuell tilrettelegging kan ta et 2- årig opplæringsløp ute i vår bedrift.

Vi har fagopplæring både i våre lokaler i Holmestrand.

EMPUS er godkjent for opplæring i følgende fag:
 • Salgsfaget 
 • Logistikkfaget 
 • Produksjonsteknikkfaget 
 • Anleggsgartnerfaget 
 • Aktivitørfaget 
 • Kokkefaget
 • Institusjonskokkfaget 
 • Keramikerfaget
 • Strikkefaget 
 • Helsearbeiderfaget 
 • Mediegrafikerfaget

Før lærekandidatperioden:

Empus AS tilbyr elever i videregående plass for YFF (yrkesfaglig fordypning). Det tilbys 10 dager før søknadsfrist 1. februar, og 10 dager etter fristen hvis eleven har søkt om lærekandidatplass i bedriften. Det er valgfritt om man vil bruke disse dagene sammenhengende eller oppdelt, f. eks 1 dag per uke. YFF gir eleven god kjennskap til bedriften og gir et bedre grunnlag når man skal søke lærekandidatplass, samtidig som bedriften blir godt kjent med eleven og kan tilrettelegge bedre for opplæring, ved oppstart.

Skolen kan hjelpe til med avtale om YFF plass.

Empus AS har åpent hver ukedag, og tar gjerne imot elever/lærere/foresatte på omvisning etter avtale med koordinator for lærekandidater.

I lærekandidatperioden:

Avdeling for lærekandidater ledes av en koordinator som vil sørge for tett oppfølging hele opplæringsløpet, i tillegg er det faglige ledere som har ansvar for å følge opp hvert enkelt fag. Opplæringskontoret Oktav følger opp lærekandidatene hver 3. måned på bedriften, og ellers ved behov. (se mer om Oktav her: http://oktav.no)

Som lærekandidat hos oss vil du få individuelt tilpasset opplæring utfra dine ønsker og forutsetninger. Du vil være med på å forme opplæringen din innenfor valgt fag. Vi har stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet til å tilpasse arbeidsdagen deretter.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Ulike typer monteringsoppdrag
 • Salgsarbeid i butikk
 • Salgsarbeid kantine
 • Lagerhold
 • Makulering
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Kjøkken/catering
 • Bilpleie
 • Produksjon av strikkeprodukter
 • Hagearbeid/ serviceoppdrag/ vedlikehold
 • Flytteoppdrag
 • Aktivitetsoppdrag (Aktivitør/ helse)
 • Levere frukt og mat til bedrifter
 • Trykk på kopper
 • Trykk på tekstiler
 • Trykk av banner og rollup
 • Produksjon av klistremerker
 • Produksjon av plakater

Mer om tilbudet vårt:

Lærekandidatene tilbys kurs underveis i opplæringsløpet, både interne og eksterne. Eksempler på dette er truckførerkurs, kurs i HMS, kurs i sosiale medier.

Koordinator legger opp til at lærekandidater som ønsker utplassering i eksterne bedrifter skal få mulighet til dette. Vi har løpende avtaler med noen bedrifter, men tar også kontakt med nye bedrifter hvis dette er ønskelig og aktuelt innenfor faget.

Empus AS er opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte, og legger til rette for et tett foreldresamarbeid for de som ønsker dette. Vi samarbeider også med bolig/utetjeneste og andre instanser der dette er nødvendig.

Vi samarbeider med NAV i god tid før lærekandidattidens slutt for å sikre en god overgang til videre arbeidsliv.

Vil du vite mer?

Ring Lene Engen på tlf:  94009157  eller send inn en henvendelse i skjemaet under: