Konkursbo

Kjøp og salg av konkursbo 

EMPUS kjøper, henter og rydder opp etter konkursbo, varepartier, overskuddslagre og dødsbo.

Vår forretningsidé er rask service hvor vi kan stille opp med 5-12 personer på kort varsel for å rydde unna og flytte ting ut av deres lokaler.

Vi jobber også med praktisk bistand for advokater, bobestyrere, banker og panthavere i konkurs- og dødsbo. EMPUS AS bistår i hele prosessen fra registrering av gjenstander, effektiv markedsføring for å oppnå best mulig priser, salg av gjenstandene og utlevering til kjøpere.

Vår tjeneste:

  • Registrering av boets aktiv som kan sendes oppdragsgiver på ønsket format. Alt blir fotografert og lagret digitalt.
  • Gjennomgang av eventuelle gjenstander med salgspant/leasing osv.
  • Sikring, nedpakking, transport og eventuelt lagring av varer. 
  • Praktisk kontakt med huseier/ utleier om dato og fremdrift for fraflytting/ fristillelse av lokaler.
  • Salg og realisering av boets aktiva. 
  • Ellers all praktisk bistand som er ønsket fra bobestyrer eller oppdragsgiver.

Vi kan raskt og effektivt rydde og kjøre bort varer og inventar fra konkursbo, varelager, overskuddslager og dødsbo. Vi kan også ta på oss vask og grov rengjøring av lokaler etter salg.

Vi kan ta på oss oppdrag over hele østlandsområdet og er i utgangspunktet interessert i alle typer varer.

Få et uforpliktende tilbud

Ta kontakt med oss om muligheten for salg av konkursbo eller tilsvarende, så vil vi ta en rask befaring i nær framtid. Kontakt oss på telefon eller send inn skjema som du finner på siden.

Få et uforpliktende tilbud:

Ring Runar på telefon 94865095 eller send inn skjemaet under: