Arbeid, produksjon og utvikling (APU)

EMPUS AS driver en avdeling for personer med behov for større bistand på vegne av Holmestrand kommune.  Denne avdelingen har fra april 2021 endret navn fra Arbeidssenter til APU (Arbeid, produksjon og utvikling) fordi noen har trodd Arbeidssenteret er selve bedriften EMPUS AS. Forkortelsen APU føyer seg nå inn blant VTA, AFT og lærekandidater som avdelinger. 

APU er et arbeidstilbud for personer som har behov for større bistand i arbeidssituasjonen enn de på varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det er et dagtilbud som omfatter personer som har ulike fysiske/ psykisk funksjonshemninger. Oppfølgingstilbudet kan være inntil 1-1 ut fra det kartlagte bistandsbehovet som gjøres i samarbeid med kommunens tjeneste.

Søke på plass:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Se mer informasjon på kommunens egen hjemmeside: 
https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-velferd/tilbud-om-arbeid-aktivitet-og-kurs/tilrettelagt-arbeid-empus/

Her finner du også søknadspapir for å søke om tjenesten.

Hva du kan forvente hos oss:

Arbeidstilbudet tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag for den enkelte. Du vil få en god arbeidsplass med andre kollegaer som gir deg en sosial og bra hverdag.

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 94015194 eller send inn en henvendelse i skjemaet under: