Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. EMPUS AS er tiltaksarrangør for AFT-tiltaket i regi av NAV.

Gjennom dette tiltaket får du en dedikert jobbspesialist og støtte til:

 • Kartlegging av interesser og jobbmuligheter gjennom profesjonell karriereveiledning
 • Utvikle jobbferdigheter
 • Begynne på en relevant arbeidspraksis
 • Oppfølging for å mestre jobbhverdagen
 • Individuell CV, søknad og intervjutrening
 • Individuell jobbsøkestrategi
 • Finne arbeid eller starte på utdanning

Vi har 10 plasser og to jobbspesialister i tiltaket. Det er din NAV-veileder som søker deg inn.

Du bør ha 30-40% arbeidskapasitet i starten av tiltaket og være motivert for å finne jobb! 

Jobbspesialist og egen handlingsplan:

Hos oss får du kontakt med en godt kvalifisert jobbspesialist. Vi vil sammen med deg lage en handlingsplan som vil være rammen på vårt videre samarbeid. Her vil vi bli enige om mål og aktiviteter som skrives ned, samt at vi fordeler og setter opp frister.

Gjennom våre gode kontakter med næringslivet vil du øke sjansen for å komme i jobb, avklare din arbeidsevne eller annet ut fra ditt eget behov.

Aktiv deltakelse:

I alle tiltak er det aktivitetsplikt og derfor forventes det at du bidrar aktivt i din egen prosess.

Planer og rapporter:

Alle dine aktiviteter med jobbspesialist danner grunnlag for de handlingsplaner, statusrapporter og sluttrapport som vi sender til NAV. Alle dokumenter som vi sender, vil bli gjennomgått og underskrevet av deg før de sendes videre.

Tilbakemelding og evaluering:

Dersom du ønsker å gi oss tilbakemeldinger underveis kan du når som helst snakke med din jobbspesialist.

Opplever du noe du ikke er fornøyd med, eller ønsker annerledes, eller ønsker å klage på, kan du benytte klagerettighetene dine og fylle ut vårt klageskjema her på siden. 

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

 • kartlegging av dine ressurser og behov
 • karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
 • opplæring og hjelp knyttet til ulike måter å skaffe jobb på
 • informasjon om og hjelp til å søke på aktuell utdanning
 • arbeidstrening med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver
 • opplæring og trening i det som er nødvendig for at du skal mestre en jobb eller utdanning
 • tilpasning og tilrettelegging av jobb og jobbsituasjon

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning knyttet til aktivitetene i tiltaket og målet om jobb eller utdanning. Vi kan samarbeide med andre aktører som du og NAV vurderer som viktige.

Har du spørsmål eller ønsker å gi oss en tilbakemelding?

Når du er i tiltaket kan du gi en tilbakemelding til våre jobbspesialister direkte. 

Kontaktinfo til våre jobbspesialister finner du her:
- Janne Madsen Auensen tlf: 46888770
- Jens Boluri tlf: 47477554

Ønsker du å sende oss en anonym tilbakemelding eller klage på noe ved tiltaket, kan du sende inn skjemaet under.