Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. EMPUS AS er tiltaksarrangør for AFT-tiltaket i regi av NAV.

Gjennom dette tiltaket får du en dedikert veileder og støtte til:

 • Kartlegging av interesser og jobbmuligheter gjennom profesjonell karriereveiledning
 • Å utvikle jobbferdigheter
 • Å begynne på en relevant arbeidspraksis, først på EMPUS AS og siden på en arbeidsplass du velger selv
 • Oppfølging for å mestre jobbhverdagen
 • Å lage din egen CV og søknader
 • Individuell jobbsøkestrategi
 • Å finne din egen jobb eller starte på utdanning

Vi har 10 plasser og to veiledere i tiltaket. Det er din NAV-veileder som melder deg inn.

Du bør ha 30-40% arbeidskapasitet i starten av tiltaket og være motivert for å finne jobb! 

Jobbveileder og egen handlingsplan:

Hos oss får du kontakt med en godt kvalifisert jobbveileder. Vi vil sammen med deg lage en handlingsplan som vil være rammen på vårt videre samarbeid. Her vil vi bli enige om mål og aktiviteter som skrives ned, samt at vi fordeler og setter opp frister.

Gjennom våre gode kontakter med næringslivet vil du øke sjansen for å komme i jobb, avklare din arbeidsevne eller annet ut fra ditt eget behov.

Aktiv deltakelse:

I alle tiltak er det aktivitetsplikt og derfor forventes det at du bidrar aktivt i din egen prosess.

Planer og rapporter:

Alle dine aktiviteter med jobbkonsulent danner grunnlag for de rapporter vi sender til NAV. Alle dokumenter som vi sender vil bli gjennomgått og underskrevet av deg før de sendes videre.

Tilbakemelding og evaluering:

Dersom du ønsker å gi oss tilbakemeldinger underveis kan du når som helst snakke med din jobbveileder.

Opplever du noe du ikke er fornøyd med, eller ønsker annerledes, eller ønsker å klage på, kan du benytte klagerettighetene dine og fylle ut vårt klageskjema. Alternativt kan du sende oss en henvendelse her på hjemmesiden.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

 • kartlegging av dine ressurser og behov
 • karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
 • opplæring og hjelp knyttet til ulike måter å skaffe jobb på
 • informasjon om og hjelp til å søke på aktuell utdanning
 • arbeidstrening med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver
 • opplæring og trening i det som er nødvendig for at du skal mestre en jobb eller utdanning
 • tilpasning og tilrettelegging av jobb og jobbsituasjon
 • rekruttering

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning knyttet til aktivitetene i tiltaket og målet om jobb eller utdanning. Vi kan samarbeide med andre aktører som du og NAV vurderer som viktige.

Har du spørsmål eller ønsker å gi oss en tilbakemelding?

Skriv din tilbakemelding i skjemaet under.

Du kan også kontakt våre jobbspesialister her:
- Janne Madsen Auensen tlf: 46888770
- Jens Boluri tlf: 47477554

 • Tilbakemelding om AFT
 • (?)