Rydding/Bortkjøring av rusk og rask

Hagearbeid
Rydding av rusk og rask

· Plenklipping
· Klipping av hekker
· Saging av trær og busker
· Utvendig vask av hus
· Mosefjerning

· Bortkjøringog rydding av rusk og rask
· Barklegging
· Planting av hekker
· Annet forfallende arbeid.........