Makulering

SIKKERHETSMAKULERING

Empus A/S, tilbyr nå makuleringstjenester for Sande og omegn. Med vår nye krysskuttende makuleringsmaskin, oppnår vi trygg makulering med
høy sikkerhet. Vi har investert i makuleringsmaskin for å skape sysselsetting for våre arbeidstakere og selvfølgelig for også å tjene penger. Vi har stor kapasitet på makulering; regnskap utgått på dato, journaler og sensitive dokumenter m.v. og vi påtar oss både små og store makuleringsoppdrag.

Eksempler på hva vi makulerer:

Konfidensielle papir 
Pasient/ -klientjournaler
Regnskap
Bedrifters konfidensielle papir
Personalsaker / journaler etc etc.
CD/DVD plater
Plast ark
Ulike plast kort osv osv

Uten Abonnement på makulering (Privateog firma)
Våre priser på makulering uten abonnement
er kr 9,60 pr kilo. (over 500 kg er prisen kr 7,20 pr kilo). Kom og lever det hos oss. Vi er også behjelpelige med henting om du ikke kan gjøre dette selv. Vi
har en minstepris på kr 75,-

Med Abonnement på makulering (Firma avtale)
Oppbevaring, håndtering og makulering av konfidensielle papir er strengt, og det kan være en utfordring både tidsmessig og økonomisk for virksomheter å følge forskriftene. Vi tilbyr derfor nå kommune, NAV, leger, tannleger, advokater, bedrifter, banker, regnskapskontor og andre virksomheter, en gunstig abonnementsordning på makulering. Vi leverer låste beholdere med slissespor for papiravfall, og inngår en avtale om prosedyre for tømming og makulering. Beholderne hentes og erstattes med nye. De forblir låste under transport, og åpnes umiddelbart før makulering starter. Makuleringen skjer rett etter avhenting.

Beholderen er laget i solid plast, låsbar med slissespor. Den har hjul, og er beregnet på virksomheter med ”mye” papiravfall. Størrelsen på våre beholdere som blir satt ut hos dere er på 120 liter
Beholder 120 liter: Kr. 1.500,- pr.år +  kr.4 pr.kilo. (Alle priser er eks mva)

Ring og spør etter avdelingsleder VTA Tlf: 94 00 54 66 eller direkte mobil:  94 86 44 30  EMPUS AS  Kirkesanger Pedersens vei. 3, 3070 Sande i Vestfold