Kjøp & salg av konkursbo

KJØP OG SALG AV KONKURSBO

VI KJØPER HENTER OG RYDDER OPP ETTER KONKURSBO, VAREPARTIER,
OVERSKUDDSLAGRE OG DØDSBO.


Vår forretnings ide er rask service, hvor vi kan stille opp med 5-12 personer på kort varsel for å rydde unna og flytte ting
ut av lokaler.
Vi jobber også med praktisk bistand for advokater, bobestyrere, banker og panthavere i konkurs- og dødsbo. EMPUS AS bistår i hele prosessen fra registrering av gjenstander, effektiv markedsføring for å oppnå best mulig priser, salg av gjenstandene og utlevering til kjøpere.

Våre tjenester: 

Registrering av boets aktiv, som kan sendes oppdragsgiver på ønsket format. Alt blir fotografert og
lagret digitalt. Gjennomgang av eventuelle gjenstander med salgspant/leasing osv.
Sikring, nedpakking, transport og eventuelt lagring av varer.  Praktisk kontakt med huseier/utleier om dato og fremdrift for fraflytting/ fristillelse av lokaler. Salg og realisering av boets aktiva.  Ellers all praktisk bistand som er ønsket fra bobestyrer eller oppdragsgiver.

Vi kan raskt og effektivt rydde og kjøre bort varer og inventar fra konkursbo, varelager, overskuddslager og dødsbo. Vi kan også ta på oss vask og grov rengjøring av lokaler etter salg.

Vi er i utgangspunktet interessert i alle type varer.  Vi holder til i Sande i Vestfold (ca. 6 mil sør for Oslo). Vi har i dag 16 ansatte og 54 arbeidstakere. Vi kan ta på oss oppdrag over hele østlandsområdet.

Vi treffes mellom Kl. 08.00 til 21.00,  på mobil nummer 94 86 50 95  spør etter Runar Bergstrøm

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi ser frem til å høre fra dere!