Om oss

Empus AS er en arbeidsmarkedsbedrift med kontorer i nordre del av Vestfold

Vi har byttet navn, så du kjenner oss også kanskje ved navnet Sande Produkter A/S.

Arbeidet hos oss blir tilrettelagt slik at hver enkelt skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger. Vi selger og produserer ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet. 

Våre sammarbeidspartnere er NAV (Norsk arbeids og velferdstjeneste) i Vestfold samt mange ulike firmaer som vi utfører tjenester for.

EMPUS A/S består av 14 ansatte. Vi ble etablert 01.01.09 og vårt kontor og tilbud finner du i Sande i Vestfold.

Vi er en vekstbedrift med avdelinger innenfor

 • 1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

 • 2. Lærekandidater

 • 3. Dagsenter

Stadig flere i yrkesaktiv alder faller ut eller får ikke innpass på arbeid­s­markedet. Følgene for mange er liten samfunnsdeltakelse og lav livskvalitet, samt store direkte og indirekte kostnader for samfunnet.

I EMPUS A/S erfarer vi at det store flertallet ønsker å være i arbeid, og at næringslivet både vil ansette og beholde mange om de får kunnskap og hjelp med å tilrettelegge for dette.

EMPUS A/S har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner og brobygger mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, samt være en trygg og faglig sterk bedrift for de som har falt ut av arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake, eller trenger mer varig tilrettelagt arbeid i vår bedrift.

Våre verdier/etiske retningslinjer:

Alle mennesker har en mulig rett til medvirkning og bestemmelse. 

Vi ønsker at alle i vår bedrift føler at de blir hørt og tatt på alvor. Vi legger opp og gjennomfører våre tjenester på en slik måte at det forhindrer fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker. Vi har ulike virkemidler for dette som gjenspeiler seg i vår prosedyre.

Vår bedrift skal ut fra dette:

 • Gi mennesker en mulighet til å utvikle seg og bidra i et fellesskap

 • Sette hvert enkelt individ i sentrum for sin egen utvikling og mål

 • Være ærlig og åpen

 • Uttrykke mangfold, toleranse og likeverd

 • Respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett sykdom eller helseproblem

 • Stille strenge krav til rederlighet og høy forretningsmoral i alle relasjoner

 • Etterstrebe en dynamisk bedriftskultur, en organisasjon preget av humor, glede og entusiasme

 • EMPUS A/S skal skape muligheter for mestring og utvikling der andre beskriver at grensen er nådd

 • Opptre slik at brukere, deres pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på oss. Alle skal føle vår tillit