Kurs & Foredrag

KLØFT - Kognitiv LØsningsFokusert Tilnærming

Sentralt i denne teorien er hvordan våre tanker, følelser og handling gjensidig påvirker oss til å tolke våre omgivelser og vårt syn på "Verden". Men stemmer denne tolkningen? Har vi noen bevisførsler for at disse tankene, det vil si vår oppfattelse stemmer? Vi tar deg med på en reise som både er engasjerende, spennende og morsom.

Vi beveger oss blant annet innenfor både Kognitive teorier og de løsningsfokuserte tilnærmingen i våre foredrag. Vi har også en innføring av mindfullness (tilstedeværelse øvelse) i våre kurs. 

Ring oss for mer informasjon !