Lærekandidater

Oktav er et tilbud om opplæring og tilrettelagt arbeid til ungdom

10 vekstbedrifter i Vestfold har i tett samarbeid med Vestfold Fylkeskommune fra høsten 2012 etablert et opplæringskontor for tilrettelagt arbeid, Opplæringskontoret OKTAV AS. Opplæringskontoret skal koordinere de 10 medlemsbedriftenes tilbud om tilrettelagt arbeid gjennom etablering av lærekandidatkontrakter.

Se siden vår for mer informasjon: oktav.no