Arbeidssenter

EMPUS AS driver arbeidssenter på vegne av Holmestrand kommune. Tilbudet er lokalisert i Sande sentrum.

Vårt arbeidssenter er et arbeidstilbud for personer som har behov for større bistand i arbeidssituasjonen enn de på varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det er et dagtilbud som omfatter personer som har ulike fysiske/ psykisk funksjonshemninger. Oppfølgingstilbudet kan være inntil 1-1 ut fra det kartlagte bistandsbehovet som gjøres i samarbeid med kommunens tjeneste.

Søke på plass:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Se mer informasjon på kommunens egen hjemmeside: 
https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-velferd/aktivitetstilbud/tilrettelagt-arbeid/dagtilbud-for-tilrettelagt-arbeid-og-opplaring-empus/

Her finner du også søknadspapir for å søke om tjenesten.

Hva du kan forvente hos oss:

Arbeidstilbudet tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag for den enkelte. Du vil få en arbeidsavtale hos EMPUS AS og vil motta bonuslønn tilsvarende de timene du jobber.

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 94015194 eller send inn en henvendelse i skjemaet under: